header_title

persoonlijke
counseling voor werknemers

iedere organisatie heeft er wel eens mee te maken: medewerkers die hun vak prima verstaan en hard werken, maar die toch niet gelukkig zijn in hun werk of niet optimaal functioneren.

Bij het functioneringsgesprek worden de problemen natuurlijk aan de orde gesteld en maakt u afspraken over verbetering. Soms lijkt het echter alsof u niet verder komt omdat gedragsproblemen complex kunnen zijn en mensen niet zomaar kunnen veranderen.

KOOPER Communicatie kan u verder helpen en biedt individuele counseling voor werknemers voornamelijk gericht op de volgende werkgebieden:

arbeidssatisfactie
houding en gedrag
stresshantering
reïntegratie in het werk


header_title

coaching via werkgever

1. persoonlijke coaching:

Onderwerpen: stresshantering, houding en gedrag, communicatie, persoonlijk welbevinden en re-integratie na ziekte.

arbeidssatisfactie
houding en gedrag
stresshantering
reïntegratie in het werk


header_title

coaching via werkgever

2. coaching on the job:

Combinatie van observatie in de praktijk en coaching gesprekken, geschikt voor iedereen die te maken heeft met interpersoonlijke communicatie binnen de werkomgeving.

meer info coaching on the job


header_title

psychologische behandeling na kanker:

Voor mensen die opnieuw hun dagelijks leven willen oppakken na behandelingen voor kanker. In het kader van een onderzoek door het IKNL, wordt behandeling aangeboden zonder kosten. Voor informatie en mogelijkheden; klik hier.

header titel

janet kooper

Oprichter van KOOPER communicatie

Mijn naam is Janet Kooper (1960). Ik ben psycholoog en heb me in de praktijk gespecialiseerd in het functioneren van mensen in organisaties. Ik bied individuele counseling voor werknemers, gericht op arbeidssatisfactie, houding en gedrag, stresshantering en reïntegratie in het werk na (langdurige) afwezigheid, ziekte of overspanning.


Janet Kooper


header titel

Eventuele vergoeding door zorgverzekeraar

Sinds 2018 sluit ik geen contracten meer af met de zorgverzekeraars om verschillende redenen.

Als gecertificeerd GZ(gezondheidszorg)-psycholoog, doe ik mijn werk uiteraard volgens ethiek en richtlijnen van onze eigen beroepsgroep. Na het behandeltraject stuur ik een factuur naar de werkgever, of naar de cliënt zelf. 

Als er sprake is van een psychologische diagnose (zoals stemmings- of angststoornis), zal het traject gedeeltelijk vergoed kunnen worden door de verzekeraar.


header titel

PDF
Kwaliteitsstatuut GGZ KooperCommunicatie