header_title

arbeidssatisfactie

ook als iemand bekwaam is en hard werkt, kan het voorkomen dat de werknemer niet gelukkig is in zijn of haar werk.

Ik probeer dan samen met de cliënt en in overleg met de werkgever tot een oplossing te komen. Afhankelijk van de situatie werken we bijvoorbeeld aan de weerbaarheid van de medewerker of aan versterking van het zelfvertrouwen. Mocht blijken dat de match tussen medewerker en takenpakket niet optimaal is, dan volgt overleg over hoe de situatie veranderd kan worden.

KOOPER communicatie werkt samen met vakmensen op het gebied van loopbaanonderzoek en assessment, zoals bureau ‘Hoogte 70’.

header_title

houding en gedrag

het komt regelmatig voor dat iemand niet in de gaten heeft wat het effect is van zijn of haar houding en gedrag op anderen.

Door middel van individuele counseling wordt de cliënt zich hier bewuster van. Hoe komt hij of zij over? En hoe kan de communicatie op de werkvloer verbeterd worden?

Aan de hand van praktijksituaties werk ik met de cliënt aan doelgerichte communicatie. Hierbij wordt zonodig gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat van tevoren wordt aangeleverd, of van rollenspel dat tijdens de counseling eventueel wordt opgenomen.

We zoeken daarbij vooral naar de manier die het beste bij de cliënt zelf past.


Kooper Counseling Arnhem

 

header titel

stresshantering

u vergt veel van uzelf en van uw collega’s. Soms wordt de werkdruk teveel, of zijn er andere omstandigheden die teveel energie vergen

Als dit hoog oploopt, kan er zelfs sprake zijn van overspanning of burn-out waardoor de balans tussen inspanning en opbrengst volkomen zoek raakt.

Ook in dit geval biedt Kooper Communicatie counseling op maat. Ik ondersteun de cliënt bij de opbouw van mentale en fysieke weerbaarheid en bij het structureel doelmatiger om leren gaan met stress. Begeleiding hierbij is zowel praktisch als cognitief, waarbij blokkades ‘tussen de oren’ ook onschadelijk worden gemaakt.


header titel

reïntegratie in het werk

na een periode van ziekte of een andere onderbreking, is het belangrijk dat werknemers weer goed gaan functioneren en zich prettig voelen binnen de organisatie.

In overleg met de werkgever en/of met de bedrijfsarts wordt dan gezorgd voor een goede basis voor de cliënt om weer terug te keren naar de werkvloer.

We zoeken ook hier naar de manier die het beste bij de cliënt zelf past, qua moment, taken en het tempo waarin die opbouw plaatsvindt. Ook bij (herstel na) ernstige of levensbedreigende ziekte ondersteun ik de cliënt bij het terugkeren naar het werk of bij het verwerken van verlies van functie of taken.