header_title

werkwijze en procedure

als mijn hulp wordt ingeroepen, spreek ik meestal eerst de leidinggevende, een personeelsfunctionaris, of bijvoorbeeld de verwijzer die een loopbaanonderzoek heeft gedaan bij de betreffende cliënt.

Daarna volgt een intakegesprek met deze medewerker om diens verhaal te horen. Als het 'klikt', formuleer ik haalbare doelstellingen en doe ik een voorstel voor het aantal gesprekken om deze doelen te bereiken. In gemiddeld tien gesprekken is de cliënt om wie het gaat doorgaans weer op de goede weg.

Na 4 á 5 gesprekken en aan het eind van het traject zoek ik weer contact met de werkgever om deze op de hoogte te houden van het proces, feedback te vragen vanuit de werksituatie en adviezen te geven voor de naaste toekomst.

Als u vindt dat uw medewerkers begeleiding nodig hebben, dan kunt u in een eerste vrijblijvend telefoongesprek voorleggen waar het om gaat. Op basis daarvan maak ik een inschatting of het plannen van een intakegesprek zin heeft.

 

werkwijze kooper communicatie